ONDERNEMERSVERENIGING DEURNE

Ondernemersvereniging Deurne (OVD) heeft als belangrijkste doel de belangen van haar leden te behartigen en die belangen te vertegenwoordigen bij diverse overheidsinstanties, brancheorganisaties en andere instellingen. Door de krachten te bundelen en met een gezamenlijke visie naar buiten te treden, staan we als ondernemers sterk en kunnen we veel meer bereiken.

Overleg met andere belangenverenigingen

OVD onderhoudt goede contacten met andere belangen- en zusterverenigingen, zowel in Deurne als elders in de regio. We leren van elkaars ervaringen en door samen te werken creëren we een sterkere positie richting allerlei instanties. We hebben overleg met onder andere Stichting Parkmanagement Peelland, Centrummanagement Deurne, Deurne’s Industrieel Contact (DIC) en zusterverenigingen in Asten en Someren.

Informatievoorziening

We informeren onze leden met nieuwsbrieven en persberichten over ontwikkelingen in Deurne en onze regio, die voor uw onderneming van belang kunnen zijn.

Bijeenkomsten

We organiseren regelmatig bijeenkomsten om elkaar in een informele sfeer beter te leren kennen. Denk hierbij aan jaarvergaderingen, kennisavonden, een jaarlijks uitje, enzovoort.

NIEUWS & EVENEMENTEN

Ledenvergadering 30 maart 2017

Achter de schermen is al volop gewerkt aan de invulling van de nieuwe ondernemersvereniging. Meer hierover krijgt u binnenkort te horen. Op donderdag 30 maart organiseren we een ledenvergadering waarvoor we u van harte uitnodigen. Noteer de datum alvast! Lees verder.

Ledenbijeenkomst op 30 november

Noteert u 30 november alvast in uw agenda. We ontvangen u graag vanaf 18.00 uur bij Plein Vijf. Verdere informatie volgt. Lees verder.

OV DEURNE OP TWITTER

LinkedIn Twitter Facebook
Website door Buro TARGET